Homepage » Automatizacija » Izrada uzoraka i pilot serije

Izrada uzoraka i pilot serije

 

Godine iskustva u proizvodnji strojeva za automatiziranu montažu omogućile su nam da dodirnemo brojne rotore i da se upoznamo s primjenom i lijepljenjem magneta.

Sva ova znanja su na raspolaganju našim klijentima, posebno kada je u pitanju izrada prototipova i pilot serija, kako bi se olakšao prijelaz s „projekta na papiru“ do „automatizirane proizvodnje“.