ORTAKLAŞA TASARIM

Miotti sadece elektrikli makineler için bileşenler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konuyla ilgili derin bilgi birikimi ve sürekli kendini güncellemesi sayesinde müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümler sunar.
Nihai ürün özelleştirme sürecinde istenen sonuçları elde etmek adına onunla en iyi çözümü tasarlamak ve en iyi bileşen kombinasyonunu önermek için müşterimizle birlikte çalışabiliyoruz.
Bu durum en başından itibaren ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmaya imkan tanıyor: bileşen seçiminden kaynaklanabilecek hatalardan dolayı çalışma problemlerinden peşinen kaçınarak maksimum bileşen etkinliği sağlamak ve bileşenin eklendiği nihai üründen en iyi verimi
elde etmek.

ORTAKLAŞA TASARIM AŞAMALARI

Miotti Ortaklaşa Tasarım metodu, birbiriyle bağlantılı bir dizi faaliyeti içerir:

1. Müşteriye ziyaret ve müşteri ve yenilikçi projesinin tanınması

2. İstenen performansın teknik özelliklerin, üretim döngüsünün ve öngörülen maliyetlerin analizi

3. Bir bileşen karışımının önerilmesi ve numunenin test edilmek üzere müşteriye teslim edilmesi

4. Üretimde kullanılmak üzere doğru montaj makineleri hakkında danışmanlık

5. Müşterinin tesislerinde veya Miotti’nin teknik laboratuvarında yapılan testler ve denemeler

6. Tasarımdan beklenen verilerin gerçek verilerle karşılaştırılması

7. Temin yönteminin tanımlanması

8. Müşteri memnuniyetinin kontrolü