Homepage » Magnesy trwałe » Magnesy Wiązane

Magnesy Wiązane

Magnesy Wiązane są najważniejszymi, dostępnymi aktualnie na rynku materiałami magnetycznymi.
Elastomery termoplastyczne i żywice termoplastyczne są stosowane jako tworzywo wiążące z różnymi proszkami magnetycznymi w celu utworzenia magnesów formowanych metodą wtryskową, wysokociśnieniową i magnesów elastycznych.

Magnesy formowane metodą wtryskową (injection bonded) mogą być produkowane w złożonych formach i bezpośrednio na innych komponentach do produkcji części montażowych (jak bezpośrednie formowanie na wale wirnika).

Magnesy formowane wysokociśnieniowo (compression bonded) oferują natomiast wyższe właściwości magnetyczne, ale ich kształty są prostsze.
Są stosowane przede wszystkim dla uzyskania magnesów wielobiegunowych i skomplikowanych kształtów (na przykład: pierścieni wielobiegunowych).

Stosuje się dowolnie do:

  • magnesów do czujników pozycji i liczby obrotów
  • pełnych wirników magnetycznych
FERRYTOWY
Temperatura Curie °C 450
Przenikalność magnetyczna powrotu (µr) 1,05-1,1
Zakres nasycenia kOe 14
Rezystywność Ω m > 104
Wytrzymałość na ściskanie N/mm2 ~ 700
Gęstość g/cm3 ~ 5
Wytrzymałość na zginanie N/mm2 55
Wtrzymałość na rozciąganie N/mm2 50
Twardość – scala Vickers HV ~ 500
Moduł Younga N/mm2 ~ 150
Ciepło właściwe kcal/kg°C 0.8
Przewodność termiczna kcal/m/hr/°C ~ 5
Współ. rozszerzalności cieplnej // 10-6/°C 14
Współ. rozszerzalności cieplnej 10-6/°C 9