Miotti Rappresentanze S.r.l.

PRIVACY POLICY

Firma Miotti s.r.l dziękuje za zainteresowanie stroną internetową www.miottisrl.com, której jest właścicielem i zapewnia, że chroni prywatność odwiedzających, ponieważ przestrzega poniżej opisanych zasad. Jeśli masz wolne trzy minuty, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności opartą nie tylko na krajowych przepisach prawa, ale również na surowych zasadach ochrony prywatności stosowanych na całym świecie.

1) Gromadzenie i wykorzystywanie informacji: Dane osobowe zbierane podczas procedury rejestracji do oferowanych usług są zapisywane w elektronicznych bazach danych należących do firmy Miotti s.r.l z siedzibą przy Via del Lavoro, 22 – 36100 Vicenza, która jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie jako administrator. Dane osobowe użytkowników gromadzone przez Miotti s.r.l są poddawane wszelkim operacjom przetwarzania, o których mowa w rozporządzeniu [wł. D.lgs.] nr 196/2003 – tj.: zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, przechowywanie, przetwarzanie, selekcjonowanie, wybieranie, zestawianie, wykorzystywanie, łączenie oraz wszelkie inne operacje niezbędne do świadczenia przez nas usług, w tym – w razie potrzeby – przekazywanie osobom trzecim zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. Dane te mogą być systematyzowane w bazach danych lub archiwach. W szczególności dane osobowe przetwarzane są w celu: a) świadczenia określonych usług; b) przekazywania informacji lub przesyłania wiadomości dotyczących usługi; c) dopełniania wszelkich formalności księgowych i podatkowych; d) ścigania sprawców ewentualnych czynów niedozwolonych – tylko na specjalne żądanie i na rzecz odpowiednich organów władzy. W przypadku gdy użytkownik udzielił odpowiedniej zgody: e) przekazywania informacji lub ofert dotyczących usług Miotti s.r.l lub jej spółek powiązanych lub zależnych oraz jej partnerów handlowych i podwykonawców, bez przekazywania danych osobowych osobom trzecim. Miotti s.r.l zobowiązuje się do nieprzekazywania danych swoich klientów osobom trzecim; f) sprawdzania jakości oferowanych usług, również oferowania usług posprzedażnych; g) przesyłania komunikatów i informacji o charakterze reklamowym dotyczących wyrobów i projektów własnych i osób trzecich; h) przeprowadzania analizy rynku oraz badań statystycznych, marketingowych i preferencji klientów dotyczących produktów firmy. Dane osobowe dzielą się na dwie kategorie: takie, których podanie jest obowiązkowe i takie, których podanie jest nieobowiązkowe. Podanie danych obowiązkowych oraz ich przetwarzanie dla celów wskazanych powyżej jest ściśle związane ze świadczeniem określonych usług. Ewentualny brak zgody użytkownika na podanie tych danych lub na ich przetwarzanie skutkuje niemożliwością korzystania z oferowanej usługi.

2) Aktualizowanie, korekta, uzupełnianie i usuwanie wszystkich danych (w myśl art. 7 ust. 3 lit. a, b, c): Prawo dostępu do danych osobowych i pozostałe prawa. Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia jej danych osobowych, nawet jeśli jeszcze nie są zarejestrowane, oraz ich otrzymania w zrozumiałej formie. Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania informacji o: a) pochodzeniu danych osobowych; b) celach i sposobach ich przetwarzania; c) stosowanym programie w przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych administratora danych, osób odpowiedzialnych i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2; e) podmiotach i kategoriach podmiotów, jakim dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą mieć dostęp do danych jako przedstawiciele wyznaczeni na terenie kraju, osoby odpowiedzialne lub pełnomocnicy. Osoba zainteresowana ma prawo do: a) aktualizowania, korygowania lub, jeśli leży to w jej interesie, uzupełnienia danych; b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w sposób niezgodny z przepisami prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub później przetwarzane; c) uzyskania potwierdzenia, że o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b) i o ich wyniku poinformowano osoby, którym dane te zostały przekazane, za wyjątkiem przypadku, w którym dopełnienie tej formalności jest niemożliwe lub wiąże się z kosztami nieproporcjonalnie wysokimi w stosunku do tego prawa zapewnianego osobie zainteresowanej. Osoba zainteresowana ma prawo do całkowitego lub częściowego sprzeciwu: a) z uzasadnionego powodu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, mimo że zostały one właściwie użyte w celu gromadzenia danych; b) wobec przetwarzania dotyczących jej danych w celu przesyłania materiałów reklamowych i sprzedażowych lub do przeprowadzania badania rynku i komunikacji handlowej.

3) Zakres zastosowania polityki prywatności: Nasza polityka ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej lub innych powiązanych z nią stron.

4) Czego nie obejmuje polityka prywatności: Wszystkiego, co nie zależy od naszej woli, w tym ewentualnych ataków hakerskich, niemożliwych do przewidzenia przy najbardziej aktualnej technologii zabezpieczeń, jaką stosujemy.

5) Stosowanie plików COOKIE: Niniejsza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to identyfikatory, jakie strona internetowa może przesyłać do przeglądarki internetowej użytkownika, aby zachować ścieżkę do komputera i ułatwić ponowne odwiedzenie tej strony. Możesz zastosować dla swojego komputera takie ustawienia, że będzie odmawiał dostępu dla plików cookie z danej strony lub wysyłał powiadomienia o każdym przesłanym pliku cookie. Jednak niektóre części strony internetowej www.miottisrl.com mogą nie działać prawidłowo, jeśli komputer nie akceptuje plików cookie.

6) Wykorzystywanie adresów IP: Adres IP to numer automatycznie przypisywany przez Twojego dostawcę Internetu (dostawcę dostępu do sieci) podczas każdorazowego łączenia się z Internetem. Kiedy żądasz połączenia ze stroną www.miottisrl.com, nasz serwer rejestruje Twój adres IP i przekazuje go do naszego systemu administracyjnego, aby przesłać zbiorcze informacje do obsługujących nas firm reklamowych i analizować wejścia użytkowników na naszą stronę. Nie przypisujemy Twojego adresu IP do jakiegokolwiek innego adresu lub informacji osobistej, za pomocą których można by było dotrzeć do Ciebie, co oznacza, że Twoje odwiedziny na naszej stronie są rejestrowane, ale odbywają się w sposób całkowicie anonimowy.

7) Zobowiązania umowne: W przypadku dokonania zakupu przez stronę internetową użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres do faktury, adres poczty elektronicznej oraz informacje o karcie kredytowej (w przypadku wyboru tej metody płatności). Miotti s.r.l wykorzystuje te informacje tylko dla celów przetwarzania zamówienia i wysłania konkretnych informacji związanych z wyrobem, takich jak rachunek, faktura lub kod licencji. Przekazane informacje nie są wykorzystywane do celów handlowych ani nie są odsprzedawane, przekazywane czy przesyłane osobom trzecim w jakikolwiek sposób.

8) ZMIANY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ: Co pewien czas firma Miotti s.r.l aktualizuje niniejsze informacje o polityce prywatności, aby uwzględnić zmiany w przepisach prawa oraz w międzynarodowych zasadach obowiązujących w tym zakresie. Zachęcamy do okresowego przeglądania naszej polityki prywatności.

9) Udostępnianie danych osobowych: Miotti s.r.l udostępnia zgromadzone dane pod następującymi warunkami: 1) gdy użytkownik wyraził na to zgodę;
2) gdy jest to konieczne do dostarczenia zamówionego wyrobu lub usługi.

10) Linki – Strony powiązane: Strona internetowa www.miottisrl.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Firma Miotti s.r.l nie monitoruje i nie kontroluje treści tych stron internetowych, ani nie sprawdza, czy gromadzą one lub przetwarzają dane osobowe użytkownika. W związku z tym Miotti s.r.l nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiał dostępny na tych stronach i zaleca zapoznanie się z informacjami o polityce prywatności każdej z nich.

11) Środki bezpieczeństwa: Miotti s.r.l stosuje wszelkie środki mające na celu ochronę Twoich danych: firma przyjęła Dokument Programowy o Bezpieczeństwie zgodnie z włoskimi przepisami prawa dotyczącymi polityki prywatności (rozporządzenie D. Lgs. 196/2003). W dokumencie tym zaświadcza się, że firma używa chronionych serwerów, do których ma dostęp wyłącznie upoważniony personel oraz że dla każdego zakresu problemów przydzielono osoby odpowiedzialne zgodnie z nowymi przepisami. W szczególności Osobą Odpowiedzialną za Przetwarzanie Danych jest .

12) Polityka ochrony dzieci i osób nieletnich po niżej 13 roku życia: Miotti s.r.l z uwagą śledzi zmiany w przepisach prawa dotyczących ochrony osób nieletnich i dzieci. Dlatego też nie gromadzi danych osób nieletnich poniżej 13 roku życia. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik ma mniej niż 13 lat, jego dane natychmiast zostaną usunięte. Miotti s.r.l zachęca rodziców do łączenia się z siecią, której używają ich dzieci tak, by nauczyć ich zachowywania zasad bezpieczeństwa, jakie powinny stosować korzystając z Internetu. Zasadnicza kwestia dotyczy tego, aby nie przekazywać swoich danych osobowych bez nadzoru rodzica lub osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców lub sąd do opieki nad osobą poniżej 13 roku życia. Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska ani szkoły, do której chodzisz, ani Twojego numeru telefonu komórkowego czy domowego.

13) Kontakt: W razie pytań lub uwag dotyczących naszej polityki przetwarzania Twoich danych oraz w sprawie uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@miottisrl.com lub zwrócenie się do Osoby Odpowiedzialnej za Przetwarzanie Danych wysyłając pismo na poniższy adres: Miotti s.r.l Via del Lavoro, 22 – 36100 Vicenza – Italy.