Homepage » Permanentni magneti » Bonded magneti

Bonded magneti

Bonded magneti su jedni od najvažnijih magnetskih materijala koji su trenutno dostupni na tržištu.
Termo-elastomeri i termoplastične smole mogu se miješati u razne vrste magnetskih čestica kako bi se formirali štampani injekcijski magneti, na kompresiju i fleksibilni magneti.

Injekcijski magneti (injection bonded) mogu se štampati u složene oblike i direktno na druge dijelove za proizvodnju dijelova za sklapanje (kao što je direktno štampanje na osovinu rotora.)

Magneti na kompresiju (compression bonded) s druge strane nude značajna magnetna svojstva, ali ograničeni su na jednostavnije geometrijske oblike.
Koriste se prije svega za dobivanje višepolarnih magneta i složenijih geometrijskih oblika (na primjer: višepolarni prsteni).

Najčešće se koriste za:

  • magnete za senzore položaja i broj okretaja
  • kompletne magnetske rotore