Dlaczego Miotti

Gwarantujemy jakość i sprawność naszych produktów

Nasz magazyn może stać się Twoim magazynem

Oferujemy spersonalizowane produkty, spełniające wszystkie Twoje wymogi

Pomagamy w uzyskaniu maksymalnej wydajności naszych komponentów zastosowanych na Twoich produktach

Możesz wybrać z pośród szerokiej gamy produktów, dostępnych od zaraz

Od 60 lat jesteśmy blisko naszych klientów, i pozostaniem przy nich w przyszłości

Ciągłe doskonalenie

Każdego roku inwestujemy w kształcenie i doskonalenie, ponieważ wierzymy w ludzi oraz waloryzację ich potencjału.

Nasi wykwalifikowani technicy gwarantują klientowi skuteczność rozwiązań dzięki udokumentowanemu doświadczeniu w branży oraz ciągłemu doskonaleniu.

Normy, certyfikaty, bezpieczeństwo, środowisko, nowości technologiczne, oszczędność energetyczna, nowe produkty: to zagadnienia na których skupia się nasz plan szkoleniowy.

Kompetencje transwersalne

Nasze komponenty są niezbędne dla rozwoju skutecznych urządzeń elektrycznych: ich prawidłowe zastosowanie stanowi podstawę dobrego funkcjonowania produktu końcowego.

Miotti wyróżnia się długim i udokumentowanym doświadczeniem w zakresie kontroli temperatury, procesach impregnacji, żywicowania i systemach okablowania urządzeń elektrycznych. Zależności pomiędzy różnymi zagadnieniami są kompetentnie analizowane celem znalezienia jak najlepszych rozwiązań.

CERTYFIKATY

Firma Miotti posiada certyfikat ISO 9001 i jest uznawana za zgodną ze standardami wysokiej jakości dzięki ciągłemu i skutecznemu stosowaniu systemu jakości obejmującego procesy zarządzania firmą i gwarancję pełnego usatysfakcjonowania Klienta.

HOMOLOGACJA

Produkty firmy Miotti mogą być homologowane według międzynarodowych standardów UL, CSA, IEC, VDE, CQC i innych. Uwaga poświęcana Klientowi wyróżnia nas również w tym zakresie: Firma Miotti udostępnia swoich kompetencji techniczne, pomagając Klientowi w tworzeniu i montowaniu produktu końcowego celem przejścia prób homologacyjnych.

ŚRODOWISKO

Firma Miotti jest promotorem postępu technologicznego niezagrażającego środowisku i dlatego wybiera produkty wywierające mniejszy wpływ na środowisko naturalne i dostarcza swoim Klientom, na żądanie, odpowiednie certyfikacje.