Homepage » Magnesy trwałe » Magnesy Ferrytowe

Magnesy Ferrytowe

Magnesy Ferrytowe to ceramiczne związki ferromagnetyczne, nieprzewodzące, pochodzące z tlenków Żelaza takich, jak Hematyt (Fe203) lub Magnetyt (Fe304) i innych tlenków metali jak Bar i Stront.

Pierwsze badania nad tym materiałem pojawiły się w latach 40-tych, ale rzeczywiste zastosowanie zarejestrowano dopiero na początku lat 50-tych.
W zakresie właściwości magnetycznych, Ferryty są często klasyfikowane jako „soft” lub „hard” i rozróżniają się na podstawie niskiej lub wysokiej koercji magnetycznej, stanowiąc ferromagnetyczne rdzenie w pierwszym przypadku i magnesy trwałe w drugim.

Nadają się do zastosowań niskobudżetowych, w których wymiary nie stanowią żadnego problemu.

Osiągają maksymalną sprawność, gdy są stosowane w:

  • Silniki DC szczotkowe
  • Silniki bezszczotkowe bez specjalnych wymogów
FERRYTOWY
Temperatura Curie °C 450
Przenikalność magnetyczna powrotu (µr) 1,05-1,1
Zakres nasycenia kOe 14
Rezystywność Ω m > 104
Wytrzymałość na ściskanie N/mm2 ~ 700
Gęstość g/cm3 ~ 5
Wytrzymałość na zginanie N/mm2 55
Wtrzymałość na rozciąganie N/mm2 50
Twardość – scala Vickers HV ~ 500
Moduł Younga N/mm2 ~ 150
Ciepło właściwe kcal/kg°C 0.8
Przewodność termiczna kcal/m/hr/°C ~ 5
Współ. rozszerzalności cieplnej // 10-6/°C 14
Współ. rozszerzalności cieplnej 10-6/°C 9