Przewody RADOX®
do uzwojeń

POPROŚ O RADĘ

W oferowanej gamie produktów znajdziesz wiele rozwiązań dla Twojego silnika.
Pomożemy Ci wybrać najlepszy komponent. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bezpłatnych porad.

  Politykę Prywatności

  Miotti dla Huber&Suhner

  Partner Huber+Suhner od 40 lat, dziś Miotti jest HUBem dystrybucyjnym działającym w technologii uzwojeń cewek.
  Oferujemy kable RADOX® o jakości będącej synonimem wysokiej wydajności do zastosowań w krytycznych warunkach.
  Dodatkowo:
  • Dużą dostępność magazynową i szybką dostawę
  • Dostępność różnych przekrojów
  • Duży wybór kolorów
  • Wsparcie techniczne dla specjalnych zastosowań
  • Wersje standardowe (RADOX® 155, UL3289, UL3266 i UL3680) i wersje specjalne

  Kable RADOX® są wysoko cenione w sektorze uzwojeń elektrycznych ze względu na łatwość obróbki, wytrzymałość mechaniczną i niesamowitą odporność na skoki temperatury znacznie przekraczające ich klasę temperaturową (do 250°C w przypadku RADOX® 155 i RADOX® UL 3289).
  Charakteryzują się one również małą średnicą zewnętrzną, wysoką wytrzymałością na spawanie i wysoką obciążalnością prądową.

  Najczęściej stosowane typy to RADOX® 155, RADOX® UL 3266, RADOX® UL 3289, RADOX® UL 3680.

  W specyfikacjach jednostek certyfikujących (np. UL, CSA itp.) są one identyfikowane jako kable XLPE lub XLPO w celu sklasyfikowania ich według składu chemicznego polietylenu i właściwości sieciowania.

  Jednożyłowe kable zasilające i sygnałowe do zastosowania w technologii uzwojeń cewek

  Kable jednożyłowe RADOX® to rodzina elastycznych kabli oferujących doskonałą odporność na ciepło, ciśnienie w wysokich temperaturach i starzenie. Izolacja, usieciowana przez napromieniowanie charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, nie topi się i jest odporna na działanie większości produktów, takich jak lakiery izolacyjne i żywice impregnujące. Krótkotrwała ekspozycja na ciepło do +280°C nie powoduje degradacji izolacji kabla.

  Izolacja kabla RADOX® jest usieciowana przez napromieniowanie

  Ten złożony proces gwarantuje: – doskonałą odporność na temperaturę – izolacja nie topi się – dobre właściwości mechaniczne i izolacyjne nawet do 250°C. – podobne zachowanie jak w przypadku rur termokurczliwych. Niewielkie odkształcenia spowodowane obróbką skrawaniem można wyeliminować za pomocą samego ciepła.

  Jak przebiega proces sieciowania przez napromieniowanie?

  Od wulkanizacji do sieciowania

  Proces sieciowania materiałów syntetycznych jest podobny do wulkanizacji gumy. W stanie naturalnym guma jest termoplastyczna, lecz Good Year odkrył, że dodanie siarki i wystawienie jej na działanie temperatury 150°C przez kilka minut sprawiło, że stała się twarda i elastyczna.

  Ten sam efekt można również osiągnąć w materiałach syntetycznych poprzez sieciowanie.

  Proces ten można osiągnąć:

  1. z wykorzystaniem katalizatorów, temperatur i ciśnień
  2. poprzez napromieniowanie wiązkami elektronów (promieniowanie beta lub gamma)

  Sieciowanie wiązkami elektronów

  Tworzywa termoplastyczne składają się z długich i cienkich cząsteczek ułożonych w losowej kolejności.

  Wytrzymałość tych materiałów zależy od:

  • Odległości między cząsteczkami
  • Wiązania między łańcuchami molekularnymi
  • Struktury krystalicznej cząsteczek
  • Siły przyciągania między cząsteczkami (w przypadku materiałów spolaryzowanych)
  • W nieusieciowanym materiale termoplastycznym, łańcuchy polimerowe przypominają talerz spaghetti: przyczepność między jednym pasmem a drugim jest jedyną siłą utrzymującą je razem.

  Gdy tylko materiał zostanie podgrzany, to słabe wiązanie adhezyjne zostaje utracone, a cząsteczki mogą swobodnie przesuwać się po sobie, powodując topnienie materiału (działanie podobne do dodania oleju do talerza spaghetti).

  Gdy materiał ochładza się, wiązania odnawiają się, tworząc nową strukturę.

  Dzięki procesowi napromieniowania struktura krystaliczna łańcuchów polimerowych może zostać zmodyfikowana, przekształcając materiał z termoplastycznego w elastomerowy. Co więcej, materiał nie topi się.

  Zdjęcia przedstawiają proces sieciowania polietylenu: dwa sąsiadujące łańcuchy molekularne są bombardowane elektronami, które rozrywają niektóre wiązania C-H uwalniając w ten sposób atomy wodoru.

  Pozostałe wolne atomy węgla wiążą się podwójnymi wiązaniami z innymi atomami węgla sąsiednich łańcuchów, budując bardzo mocną i stabilną strukturę sieciową.

  Oplot półkoncentryczny

  Kable RADOX® wykonane są z półkoncentrycznego oplotu.

  Rozwiązanie to oferuje kilka zalet w porównaniu z tańszymi rozwiązaniami wybieranymi przez naszych konkurentów: 1. łatwiejsze ściąganie izolacji 2. lepsza izolacja (napięcie przebicia) 3. stały kształt warstwy zewnętrznej 4. łatwe oprzyrządowanie do maszyn do ściągania izolacji

  POPROŚ O
  RADĘ

  W oferowanej gamie produktów znajdziesz wiele rozwiązań dla Twojego silnika.
  Pomożemy Ci wybrać najlepszy komponent. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bezpłatnych porad.

   Politykę Prywatności