Homepage » Temperaturni senzor

Temperaturni senzor

Senzori PT100, PT1000, KTY, NTC se koriste za kontroliranje temperature uređaja i, na ovisno o potrebama klijenta, moguće je prilagoditi prag aktiviranja alarma/intervencije u trenutku kada se registrira kritična vrijednost.

Senzori PT100 i PT1000 jesu senzori tipa RTD (Platinum Resistance Temperature Detectors) i njihov otpor gotovo linearno varira s promjenom temperature. Uz funkciju termometra oni posjeduju digitalni regulator koji omogućuje kontroliranje temperature uređaja te kreiranje intervencije kada se dostigne kritična vrijednost.

Senzori PTY i KTY jesu silikonski senzori koji u funkciji otpora imaju pozitivan temperaturni koeficijent, dok NTC senzor karakterizira negativan temperaturni koeficijent.

Digitalni senzori su uređaji koji senzore PT100 i PT1000 napajaju niskim naponom, na zaslonu prikazuju temperaturnu vrijednost i mogu promijeniti naizmjenični kontakt kada se dostigne određena temperatura.

Kategorije

 • PT100

  Senzor PT100 je senzor tipa RTD (Platinum Resistance Temperature Detectors) i njihov otpor gotovo linearno varira s promjenom temperature. Uz funkciju termometara, oni imaju i…

  Saznajte više
 • PT1000

  Senzor PT1000 je senzor tipa RTD (Platinum Resistance Temperature Detectors) i njihov otpor gotovo linearno varira s promjenom temperature. Uz funkciju termometara, oni imaju i…

  Saznajte više
 • KTY

  Temperaturni senzori KTY su idealni za one kojima je potreban uređaj koji jamči sigurne mjere uz zadržavanje konkurentne cijene. Silicij, stabilnog oblika i dugotrajan, čini…

  Saznajte više
 • NTC

  Temperaturni senzori NTC je silikonski uređaji koji imaju negativan koeficijent varijacije temperature u funkciji otpora. Dostupni su različiti standardni ili personalizirani modeli, kako bi se…

  Saznajte više
 • Termoparovi

  Temperaturni senzori TERMOPAROVI imaju jako veliku primjenu u mjerenju temperature.

  Saznajte više
 • Temperaturni senzori REGULATORI

  Regulatori omogućuju očitavanje temperature sonde na zaslonu i programiranje aktiviranja alarma ili njegovo isključivanje ili obje funkcije.

  Saznajte više