Homepage » Dodatna » Ljepljive trake za električne strojeve

Ljepljive trake za električne strojeve

Dijelove namotaja motora koji su pod naponom, generatore i električne transformatore često je potrebno zaštiti dodavanjem još jednog izolatora.
Ovo se može postići pomoću dielektričnih ljepljivih traka koje osim toga omogućuju fiksiranje kabela ili termičku zaštitu.
Adhezivni materijal koji se koristi mora biti u skladu s temperaturama koje se postižu u toku uobičajenog rada uređaja.
Miotti preporučuje samo trake najbolje kvalitete, koje su specijalno osmišljene za uporabu na električnim strojevima.

  • Ljepljiva traka PT.25, sloj od poliestera i netkanog tekstila, razred B (130 °C)
  • Ljepljiva traka PR.25, sloj od poliestera i staklenih vlakana, razred B (130 °C)
  • Ljepljiva traka PX.50, sloj od poliestera i NOMEX, razred F (155 °C)

Druge vrste traka dostupne su na zahtjev.