Miotti Rappresentanze S.r.l.

PRIVACY POLICY

Tvrtka Miotti s.r.l. vam se zahvaljuje na pozornosti koju ste posvetili internet-stranici www.miottisrl.com čiji smo vlasnik te želimo osigurati poštivanje vaše Privatnosti prihvaćanjem sljedećih načela. Ako imate 3 minute slobodnog vremena, molimo pročitajte našu politiku privatnosti koja se temelji ne samo na pravnim propisima naše zemlje, već i na najstrožim propisima o zaštiti osobnih podataka na međunarodnoj razini.

1) Prikupljanje i korištenje informacija: Osobni podaci prikupljeni postupkom registracije za usluge koje nudimo bit će zabilježeni u elektronskoj bazi podataka koja je u vlasništvu tvrtke Miotti s.r.l sa sjedištem u ulici Via del Lavoro, 22 – 36100, Vićenca, koja će, kao nositelj prava, biti odgovorna za njihovu obradu. Tvrtka Miotti s.r.l osobne podatke korisnika obrađuje sukladno svim propisanim postupcima obrade podataka koji su predviđene Zakonodavnom uredbom 196/2003 – tj.: prikupljanje, registriranje, organiziranje, čuvanje, obrada, izmjena, odabir, izvlačenje, uspoređivanje, korištenje, međusobno povezivanje te sve druge operacije koje su korisne za pružanje usluga koje su nam zatražene, uključujući i komunikaciju s trećim stranama, gdje je tako propisano odredbama same uredbe. Ovi se podaci mogu organizirati u bazama podataka ili arhivima. Također, cilj obrade osobnih podataka je sljedeći:
a) pružanje predviđenih usluga, b) pružanje informacija i/ili slanje priopćenja vezanih za usluge, c) pružanje svih eventualnih računovodstvenih i fiskalnih informacija; d) praćenje počinitelja eventualnih krivičnih radnji samo u slučaju da to zahtijevaju nadležna tijela. Ako je korisnik dao suglasnost: e) pružanje informacija i/ili ponuda o uslugama koje nudi tvrtka Miotti s.r.l. I/ili podružnice, i/ili ovisna poduzeća te poslovni partneri i vanjski suradnici, a da to ne uvjetuje ustupanje osobnih podataka trećim stranama. Tvrtka Miotti s.r.l se obvezuje da podatke o svojim klijentima nikada ne pruža trećim stranama; f) provjeriti kvalitetu ponuđenih usluga, uključujući i pružanje usluga nakon prodaje; g) slati priopćenja i informacije javnog značaja u vezi s proizvodom kao i vlastite inicijative i inicijative trećih strana; h) zadovoljiti ispitivanje tržišta i statistiku, marketing i potražnju proizvoda. Osobni su podaci podijeljeni u dvije kategorije: obvezne i neobvezne. Povjeravanje obveznih podataka te njihova obrada u gore navedene svrhe bit će provedeni samo u cilju pružanja navedenih usluga. Ako korisnik ne želi pružiti takve podatke ili eventualno odbije dati suglasnost za njihovu obradu, za posljedicu će imati nemogućnost korištenja ponuđene usluge.

2) Ažuriranje, izmjena, provjera, brisanje Vaših podataka (sukladno članu 7, stavak 3, točke a, b, c): Pravo pristupa osobnim podacima i ostala prava. Zainteresirana osoba ima pravo dobiti potvrdu postoje li ili ne osobni podaci koji se odnose na nju, čak i ako još uvijek nisu registrirani te da joj se oni priopće u razumljivom obliku. Zainteresirana osoba ima pravo dobiti informacije o: a) porijeklu osobnih podataka; b) svrsi i načinu njihove obrade; c) logici koja je primijenjena u slučaju obrade podataka koja je izvedena pomoću elektronskih instrumenata; d) osnovnim podacima nositelja prava, odgovorne osobe i imenovanoga predstavnika sukladno članu 5, stavak 2; e) subjektima ili kategoriji subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji im se mogu dostaviti u svojstvu imenovanoga predstavnika na teritoriji države, o odgovornim osobama ili osobama koja su za to zadužene. Zainteresirana osoba ima pravo da mu se osigura: a) ažuriranje, izmjena ili, kada za to postoji potreba, provjera podataka; b) brisanje, izmjena u anonimni oblik ili blokiranje podataka koji su obrađeni protuzakonito, uključujući i one podatke čije čuvanje nije potrebno u svrhu za koju su prikupljeni ili kasnije obrađeni; c) potvrda da su aktivnosti o kojima je bilo riječi u točkama a) i b), te njihov sadržaj, poznati onima čiji su podaci priopćeni ili podijeljeni, osim u slučaju kada se ispostavi da je to nemoguće ili povlači za sobom uporabu sredstava koja nisu razmjerna poštivanju prava koje se štiti. Zainteresirana osoba ima pravo suprotstaviti se, u cijelosti ili djelomično; a) uslijed legitimnih motiva obradi osobnih podataka koji se na nju odnose, te onih koji se odnose na svrhu prikupljanja podataka; b) obradi osobnih podataka u svrhu slanja promidžbenog materijala ili izravne prodaje ili u svrhu prikupljanja podataka za istraživanje tržišta ili reklamiranja.

3) Na što se primjenjuje: Naša politika o osobnim podacima koju upravo čitate obuhvaća sve informacije koje su prikupljene na ovoj internet-stranici ili na stranicama koje su s njom povezane.

4) Na što se ne primjenjuje naša politika privatnosti: Na sve ono što je izvan naše kontrole, uključujući i eventualne napade koje mogu provesti hakeri a koji se ne mogu predvidjeti tehnikama najnovije zaštite koju mi koristimo.

5) Korištenje KOLAČIĆA: Ova internet-stranica koristi kolačiće. Kolačići predstavljaju identifikaciju koju jedna internet-stranica može poslati pregledniku korisnika kako bi sačuvao trag računala i olakšao narednu posjetu stranici. Možete podesiti svoje računalo tako da odbije kolačiće u okviru internet-stranice ili da dobivate obavještenje svaki put kada vam kolačić bude poslan. Međutim, moguće je da neki dijelovi stranice www.miottisrl.com neće funkcionirati ispravno ukoliko kolačići nisu prihvaćeni.

6) Korištenje IP adrese: IP adresa je broj koji Vam dodjeljuje davatelj internet usluga (pružatelj internet usluga) svaki put kada pregledavate na mreži. Kada zatražite internet-stranicu www.miottisrl.com, naš poslužitelj bilježi Vašu IP adresu i prenosi je našem administrativnom sustavu kako bi prenio informacije našim oglašivačima i obrazložio pristup našoj stranici od strane korisnika. Vašu IP adresu ne povezujemo s bilo kojom adresom ili osobnom informacijom koja Vas može pojedinačno izdvojiti, što znači da je Vaša posjeta našoj stranici registrirana, ali i da Vi to činite potpuno anonimno.

7) Ugovorne obveze: U slučaju kupnje na internet-stranici, korisnik je dužan navesti svoje ime, adresu za izdavanje računa, e-adresu i informacije s kreditne kartice (ukoliko je odabran taj način plaćanja). Tvrtka Miotti s.r.l će koristiti te informacije samo za obradu narudžbe i za slanje posebnih podataka koji se odnose na proizvod, kao što je priznanica, faktura ili broj licence. Dostavljene informacije neće se koristiti u svrhe reklamiranja i neće se prodati, prenijeti, licencirati ili proslijediti trećim stranama na bilo koji način.

8) IZMJENE NAVEDENIH INFORMACIJA: Tvrtka Miotti s.r.l periodično ažurira postojeće informacije o privatnosti, kako bi mogla primijeniti novine u području međunarodnih zakona koji se odnose na ovo područje. Pozivamo vas da povremeno ponovno pročitate našu Politiku privatnosti.

9) Dijeljenje osobnih podataka: Tvrtka Miotti s.r.l je odabrala da prikupljene podatke dijeli samo u sljedećim slučajevima: 1) kada ste vi za to dali svoj pristanak;
2) ukoliko je to neophodno kako bi se isporučio proizvod ili pružila usluga koju ste zatražili.

10) Poveznice – Povezane internet-stranice: Internet-stranica www.miottisrl.com može sadržavati poveznice koje vode do drugih stranica. Tvrtka Miotti s.r.l ne vrši nadzor niti provjeru sadržaja na tim internet-stranicama, niti provjerava je li takve internet-stranice prikupljaju i obrađuju osobne podatke korisnika. Stoga, tvrtka Miotti s.r.l ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu materijala koji je na raspolaganju na takvim stranicama i savjetujemo da provjerite informacije o privatnosti svake internet-stranice.

11) Sigurnosne mjere: Tvrtka Miotti s.r.l usvaja mjere koje su odgovarajuće za zaštitu Vaših podataka: usvojila je Programski dokument o sigurnosti (DPS) koji je u skladu s talijanskim propisima o privatnosti (Zakonodavna uredba 196/2003). Ovim dokumentom se potvrđuje da koristi zaštićene poslužitelje, kojima ima pristup samo ovlašteno osoblje te da su u slučaju bilo kakvih problema određene odgovorne osobe kao što nalaže ovaj propis. Naime, odgovorna osoba zadužena za obradu podataka je .

12) Politika zaštite djece i malodobnih osoba do 13 godina: Tvrtka Miotti s.r.l pozorno prati razvoj novih zakona o zaštiti malodobnih osoba i djece. Iz ovog razloga ne prikuplja osobne podatke od osoba mlađih od 13 godina. U slučaju da otkrijemo da imate manje od 13 godina, odmah ćemo obrisati vaše podatke. Tvrtka Miotti s.r.l potiče roditelje da se s djecom povežu na mrežu, kako bi ih uputili na minimalne sigurnosne mjere koje se moraju usvojiti prilikom korištenja interneta. U svakom slučaju jako je važno ne davati svoje osobne podatke bez nadzora roditelja ili odrasle osobe koju su za to odredili roditelji ili sud kako bi vršili nadzor nad malodobnim osobama mlađim od 13 godina. Ne treba priopćavati svoje ime i prezime, niti ime svoje škole, broj telefona niti kućni broj.

13) Kontakti: Ukoliko imate pitanja ili komentare u vezi s našom politikom o obradi Vaših podataka, ili Vam je potrebna bilo koja druga informacija, pošaljite nam e-poruku na adresu info@miottisrl.com ili pišite osobi odgovornoj za obradu podataka na sljedeću poštansku adresu: Miotti s.r.l Via del Lavoro, 22 – 36100 Vicenza – Italija.