Homepage » Temperaturni senzor » Termoparovi

Termoparovi

Temperaturni senzori TERMOPAROVI imaju jako veliku primjenu u mjerenju temperature.

Proizvodi

  • Dvožična sonda s temperaturnim senzorom i dvostrukom kapsulom od termoskupljajućeg teflona

    Saznajte više