Binanın açılışı

Yeni ofis binasının 18/12/2015’te açılışı Miotti’nin büyüme yolunda önemli bir adım oldu.

Son derece rekabetçi bir sektörde hayatta kalmak ve başarılı olmak için müşterilerin talep ettiği yüksek hizmet seviyelerini etkin bir şekilde sürdürebilmek için önemli boyutlara ulaşmak ve düzenli bir yapıya sahip olmak esastır.

Palazzina Prima palazzina durante

Bunu maksatla, şirket olarak büyüyebilmemiz ve ekibimize beceri ve kaynak ekleyebilmemiz için yeni bir ofis binası inşa etmeye karar verdik.

İleriye atılan her adımda, kendi tarihini muhafaza etmek önemlidir; ki bizim tarihimiz Bay Miotti tarafından parça parça inşa edilen “eski deponun” kirişleri ve tuğlalarına yazılmıştı; bu yüzden yeni binanın yapımında bizi geleceğe taşıyan yeni unsurlar ekleyerek geçmiş yılların özünü korumak istedik.

Tabii ki, LED aydınlatma ve hava filtreleme sistemleri onun zamanının unsurları değil, ancak yeni teknolojilere karşı meraklı ve dikkatli olan Bay Miotti, bu küçük yenilikleri kesinlikle takdir eder ve yeni binada kendini, eski depoda olduğu gibi evinde hissederdi.

palazzina dopo