Ana sayfa » Haberler ve vaka çalışmaları » Casi di studio » RADOX kabloları ışınlama ile çapraz bağlama işlemi nasıl gerçekleşir?

RADOX kabloları ışınlama ile çapraz bağlama işlemi nasıl gerçekleşir?

Büyük gerilim ve yüksek sıcaklıklara maruz kalan elektrikli motor bileşenleri üstün özellikler gerektirir.
Bu makalede, RADOX kablonun güçlü ve stabil olmasını sağlayan süreçlerden birini derinlemesine ele alıyoruz: ışınlama yoluyla çapraz bağlama işlemi.

RADOX kabloların yalıtımı

  • Galvanizleme makinesiyle temas halinde olduğu gibi yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile erimez
  • Mekanik ve yalıtım özelliklerini 250°C sıcaklıklarda bile korur
  • Isıyla büzüşme durumuna benzer bir davranış sergiler; bu sayede işlemenin neden olduğu küçük deformasyonlar sadece ısı kaynağı ile geri eski haline getirilebilir.

VULKANİZASYONDAN ÇAPRAZ BAĞLANMAYA

Sentetik malzemelerin çapraz bağlanması süreci, kauçuğun vulkanizasyonuna benzer.
Doğal kauçuk esasında termoplastiktir, ancak Good Year kükürt ilavesi yapılarak birkaç dakika 150°C sıcaklığa maruz bırakıldığında kauçuğun artık yapışmaz olduğunu ve sert ve elastik duruma geldiğini keşfetti.

Aynı sonuç, çapraz bağlama süreci ile sentetik malzemelerde de elde edilebilmektedir.
Bu süreç şu şekilde gerçekleştirilebilir:

  1. Yüksek sıcaklık ve basınçların etkisi altında kimyasal reaktiflerle
  2. Elektron ışınları (beta veya gama ışınları) ile ışınlama yoluyla.

Bugün elektron ışınları ile ışınlama sürecini açıklayacağız (çapraz bağlama)

ELEKTRON IŞINLARI ARACILIĞIYLA ÇAPRAZ BAĞLAMA (CROSS-LINKING)

Termoplastikler, rastgele sırayla düzenlenmiş uzun ve ince moleküllerden oluşur.

Bu malzemelerin direnci şunlara bağlıdır:

  • Moleküller arasındaki mesafe
  • Molekül zincirleri arasındaki bağlar
  • Moleküllerin kristal yapısı
  • Moleküller arasındaki çekim kuvveti (polarize malzemeler durumunda)

Çapraz bağlantılı olmayan termoplastik bir malzemede farklı polimer zincirleri bir spagetti yemeğine benzer: Bir spagetti teli ile diğeri arasındaki yapışma onları bir arada tutan tek güçtür.

Malzeme ısıtılır ısıtılmaz bu basit yapışma bağı kaybolur ve moleküller birbirlerinin üzerinde kayabilir ve bu da malzemenin erimesine neden olur (biraz spagetti tabağına yağ eklendiğinde olduğu gibidir!).

Malzeme soğudukça bağlar yeniden oluşur, yeni bir yapı kurulur.

Elektron ışınları ile ışınlama işlemiyle polimer zincirlerinin kristal yapısı, termoplastik ve erir durumdan elastomerik ve erimez duruma dönüştürülebilir.

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

Şekiller, polietilenin çapraz bağlanma sürecini göstermektedir: iki bitişik moleküler zincir, bazı C-H bağlarını ayıran ve böylece hidrojen atomlarını serbest bırakan elektronlarla bombardımana tutulur.

       

Yeni bir enerji dengesine ulaşmak için “eşleşmemiş” karbon atomları, bitişik zincirlere ait diğer karbon atomlarıyla yeni bağlar oluşturur ve bu da çift karbon bağlarıyla desteklenen çok güçlü bir ağ yapısı ortaya koyar.

SONUÇ

Çapraz bağlandıktan sonra artık malzeme yüksek sıcaklıklarda bile erimez.

Ayrıca çift karbon bağları ile birleşmiş basit yapışma kuvvetlerinin varlığı, sıkıştırma ve çekme geriliminin neden olduğu değişiklikler malzeme ısıtılır ısıtılmaz ortadan kaldırıldığından malzemeye ısıyla büzüşme durumuna benzer bir davranış verir.

İşte tam bu nedenle benzersiz özellikleriyle eşsiz performansı garanti eden yüksek teknoloji üretim sürecinin sonucu olan RADOX kabloları elektrikli makineler için en iyisidir!

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın