Homepage » Vijesti i studije slučaja » Studije slučaja » Kako se vrši postupak stvaranja mreže radi iradijacije kabela RADOX?

Kako se vrši postupak stvaranja mreže radi iradijacije kabela RADOX?

Budući su izloženi velikim naprezanjima i visokim temperaturama, dijelovi elektromotora zahtijevaju posebna svojstva.
U ovom članku ćemo iznijeti više detalja o jednom od postupaka koji kabelima RADOX jamči otpornost i stabilnost: postupak stvaranja mreže radi iradijacije.

Izolacija kabela RADOX

  • Ne topi se čak i kada je izložen visokim temperaturama, kao na primjer kada je u kontaktu sa lemilicom
  • Zadržava svoja mehanička i izolacijska svojstva čak i pri temperaturi od 250°C
  • Predstavlja osobine slične termoskupljajućim, zahvaljujući kojima se male deformacije koje nastanu tijekom rada mogu otkloniti jednostavnom primjenom topline.

OD VULKANIZACIJE DO RETIKULACIJE

Postupak retikulacija (stvaranja mreža) sintetičkih materijala sličan je postupku vulkanizacije gume.
Prirodna guma je zapravo termoplastika, ali tvrtka Good Year je otkrila da se s dodatkom sumpora i izlaganjem temperaturi od 150°C na nekoliko minuta guma više ne lijepi i postaje čvrsta i elastična.

Isti rezultat se može postići i sa sintetičkim materijalima, posredstvom postupka retikulacije.
Taj se postupak može izvesti:

  1. Pomoću kemijskih reagensa, pod utjecajem visokih temperatura i tlaka
  2. pomoću iradijacije snopovima elektrona (beta i gama zraci).

Sada ćemo objasniti postupak iradijacije pomoću snopova elektrona (cross linking)

RETIKULACIJA POMOĆU SNOPOVA ELEKTRONA (CROSS-LINKING)

Termoplastični materijali sačinjeni su od dugih i tankih molekula koji su raspoređeni slučajnim redoslijedom.

Otpornost materijala ovisi o:

  • rastojanju između molekula
  • vezi između lanca molekula
  • kristalnoj strukturi molekula
  • sili privlačenja molekula (ako su u pitanju polarizirani materijali)

Različiti lanci polimera unutar termoplastičnog materijala koji nije formiran u vidu mreže podsjećaju na tanjur špageta: prianjanje između jedne i druge niti jedina je snaga koja ih drži spojenima.

Čim se materijal zagrije, ova jednostavna veza prianjanja se raskida i molekuli su slobodni da klize jedni preko drugih, što za posljedicu ima fuziju materijala (kao kada biste u tanjur špageta dodali malo ulja!).

Kada se materijal ohladi, veze se ponovo formiraju, stvarajući novu strukturu.

Pomoću iradijacije snopovima elektrona, može se izmijeniti kristalna struktura lanaca polimera, pretvarajući je iz termoplastične i topljive u elastomernu i netopljivu.

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

Na slikama je prikazan postupak retikulacije polietilena: dva spojena lanca molekula bombardiraju se elektronima, koji razdvajaju nekoliko C-H veza oslobađajući atome vodika.

       

Kako bi se postigla nova energetska ravnoteža, nespareni atomi ugljika stvaraju nove veze s drugim atomima ugljika koji pripadaju spojenim lancima, oživljavajući tako strukturu jako otporne mreže, kojoj dodatno ojačanje daju dvostruke veze ugljika.

REZULTAT

Kada se stvori struktura mreže, materijal se više ne topi, čak ni na visokim temperaturama.

Pored toga, jednostavna sila spajanja, zajedno s dvostrukim vezama ugljika, materijalu daje osobine nalik na termoskupljajuće materijale, budući da se promjene koje su izazvane komprimiranjem ili trakcijom uklanjaju čim se materijal zagrije.

Zbog toga su RADOX kabeli najbolji za električne strojeve – njihova jedinstvena svojstva rezultat su visokotehnološkog proizvodnoga postupka, koji jamči nezamjenjiv učinak!

Kontaktirajte nas za više informacija