Homepage » Nowości i Case study » Case study » Jak odbywa się proces sieciowania radiacyjnego przewodów RADOX?

Jak odbywa się proces sieciowania radiacyjnego przewodów RADOX?

Komponenty silników elektrycznych są poddawane dużym obciążeniom i działaniu wysokiej temperatury, dlatego muszą mieć szczególne właściwości.
W tym artykule szczegółowo omawiamy jeden z procesów, który zapewnia przewodom RADOX odporność i stabilność: proces sieciowania radiacyjnego.

Izolacja przewodów RADOX

  • Nie topi się, nawet jeśli poddana jest działaniu wysokich temperatur, np. w kontakcie z lutownicą.
  • Zachowuje swoje właściwości mechaniczne i izolacyjne również w temperaturze 250°C.
  • Zachowuje się podobnie jak materiał termokurczliwy, dzięki czemu drobne zniekształcenia powstałe podczas obróbki można naprawić oddziałując tylko ciepłem.

OD WULKANIZACJI DO SIECIOWANIA

Proces sieciowania syntetyków podobny jest do wulkanizacji gumy.
Naturalna guma jest bowiem termoplastyczna, ale firma Good Year odkryła, że po dodaniu siarki guma poddana działaniu temperatury 150°C przez kilka minut nie klei się i staje się twarda i elastyczna.

Ten sam efekt można uzyskać również z syntetykami w procesie sieciowania.
Proces ten uzyskuje się w jeden z następujących sposobów:

  1. za pomocą odczynników chemicznych, pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia;
  2. poprzez napromieniowanie wiązkami elektronowymi (promienie beta lub gamma).

Dzisiaj wyjaśnimy proces sieciowania przez napromieniowanie wiązkami elektronowymi (cross linking)

SIECIOWANIE ZA POMOCĄ WIĄZEK ELEKTRONOWYCH (CROSS-LINKING)

Tworzywa termoplastyczne składają się z długich i cienkich molekuł rozłożonych w przypadkowym układzie.

Odporność tych tworzyw zależy od:

  • odległości między molekułami
  • wiązań między łańcuchami molekuł
  • struktury krystalicznej molekuł
  • siły przyciągania między molekułami (w przypadku materiałów spolaryzowanych)

Poszczególne łańcuchy polimerów w tworzywie termoplastycznym nieusieciowanym przypominają talerz spaghetti: przywieranie poszczególnych nitek do siebie jest jedyną siłą, jaka utrzymuje całość ze sobą.

Jak tylko tworzywo zostanie podgrzane, to połączenie przez przyleganie rozpada się, a molekuły mogą swobodnie przesuwać się jedne na drugie, w konsekwencji czego materiał stapia się w całość (trochę tak, jakby do talerza spaghetti dodać oleju!).

Kiedy tworzywo stygnie, wiązania powstają na nowo, tworząc nową strukturę.

Za pomocą wiązek elektronowych można zmieniać strukturę krystaliczną łańcuchów polimerowych i przekształcać ją z termoplastycznej i topliwej w elastomerową i nietopliwą.

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

il processo di reticolazione per irradiazione nei materiali sintetici

Rysunki pokazują proces sieciowania polietylenu: dwa przylegające łańcuchy molekuł są bombardowane elektronami, które rozbijają niektóre wiązania C-H i uwalniają atomy wodoru.

       

Aby osiągnąć nową równowagę energetyczną, nieparzyste atomy węgla tworzą nowe wiązania z innymi atomami węgla należącymi do przyległych łańcuchów, tworząc nową, bardzo trwałą strukturę sieciową, wzmocnioną podwójnymi wiązaniami węgla.

EFEKT

Usieciowane tworzywo nie topi się nawet poddane działaniu wysokich temperatur.

Ponadto obecność samych sił przylegania, wzmocnionych podwójnymi wiązaniami węgla, sprawia, że tworzywo zachowuje się podobnie jak materiał termokurczliwy, ponieważ zmiany spowodowane kompresją i rozciąganiem znikają natychmiast po zadziałaniu ciepłem.

Dlatego właśnie przewody RADOX są najlepsze do urządzeń elektrycznych – ich wyjątkowe właściwości są uzyskiwane w zaawansowanym technologicznie procesie produkcyjnym, który gwarantuje nieporównywalne osiągi!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje