Homepage » Lakovi i smole » Impregnaciju » Smole niskim sadržajem VOC

Smole niskim sadržajem VOC

Smole s niskim sadržajem VOC jesu smole snažne reaktivnosti i niskog viskoziteta s reaktivnim monomerima.
Njihova versatilnost i dokazana pouzdanost u situacijama koje zahtijevaju visoku produktivnost i dobar učinak uz niske troškove, čini ih idealnim za:

 • impregnaciju uranjanjem pri atmosferskom pritisku,
 • impregnaciju kap po kap
 • impregnaciju oblaganjem
 • impregnaciju u vakuumu
 • impregnaciju u vakuumu/pod tlakom

DOLPHON CC-1080L je specijalna poliester smola 100 % čvrstog ostatka, specijalno osmišljena za impregnaciju namotaja za prenosivi alat, namotaje za frakcijske motore HP i statore elektromotora. Ima izuzetno visoku vezivnu moć koju zadržava čak i pri visokim temperaturama. Niski viskozitet smole DOLPHON CC-1080L osigurava prodiranje u dubinu čak i kod jako tankih žica. Može se nanijeti uobičajenim procesima impregnacije, pomoću sustava oblaganja ili kap po kap.
Osnovne osobine ovog materijala su:

 • visoka vezivna moć na visokim temperaturama
 • nizak viskozitet, dobra stabilnost prilikom skladištenja
 • jako kratki ciklusi obrade
 • Lak bez otapala – nema mjehuriće, maksimalno punjenje.
 • Pripada izolacijskim sustavima koje je odobrilo UL za 180 °C

DOLPHON CC-1080L/562-D je specijalna poliester smola 96 % čvrstog ostatka, specijalno osmišljena za impregnaciju namotaja za prenosivi alat, namotaje za frakcione motore HP, statore elektromotora i rotore električnih kućnih aparata. DOLPHON CC-1080L/562-D posjeduje izvanrednu vezivnu moć koju zadržava i pri visokim temperaturama.
Osnovne osobine ovog materijala su:

 • visoko vezivno svojstvo pri visokim temperaturama
 • nizak viskozitet, dobru stabilnost prilikom skladištenja
 • jako kratki ciklusi obrade
 • 96 % čvrstog ostatka, maksimalno punjenje

DOLPHON CC-1080L/721-D je poliesterska smola s 100 % čvrstog ostatka, snažna, otporna, praktično osmišljena za blokiranje namotaja u područjima kolektora

DOLPHON CC-1096 je specijalna poliester smola 100 % čvrstog ostatka, specijalno osmišljena za impregnaciju namotaja za prenosivi alat, namotaje za frakcione motore HP i statore elektromotora.
Ima izuzetno visoku vezivnu moć koju zadržava čak i pri visokim temperaturama.
Niski viskozitet smole DOLPHON CC-1096 osigurava prodiranje u dubinu čak i kod jako tankih žica. Može se nanijeti uobičajenim procesima impregnacije, pomoću sustava oblaganja ili kap po kap.
Ima sljedeća istaknuta svojstva:

 • visoka vezivna moć pri visokim temperaturama;
 • srednji viskozitet, dobra stabilnost prilikom skladištenja;
 • jako kratki ciklusi obrade
 • lak bez otapala, bez mjehurića, maksimalno punjenje.
 • Pripada izolacijskim sustavima koje je odobrilo UL.

DOLPHON CC-1096/333-D je specijalna poliester smola 100 % čvrstog ostatka, specijalno osmišljena za impregnaciju namotaja za prenosivi alat, namotaje za frakcione motore HP i statore elektromotora.
Ima izuzetno visoku vezivnu moć koju zadržava čak i pri visokim temperaturama.
Niski viskozitet smole DOLPHON CC-1096/333-D osigurava prodiranje u dubinu čak i kod jako tankih žica. Može se nanijeti uobičajenim procesima impregnacije, pomoću sustava oblaganja ili kap po kap.
Ima sljedeća istaknuta svojstva:

 • visoka vezivna moć pri visokim temperaturama;
 • srednji viskozitet, dobra stabilnost prilikom skladištenja;
 • jako kratki ciklusi obrade
 • lak bez otapala, bez mjehurića, maksimalno punjenje.
 • Pripada izolacijskim sustavima koje je odobrilo UL.

Smola DOLPHON CC-1105 je jednokomponentna poliester smola, s 100 % čvrstog ostatka, osmišljena za impregnaciju u autoklavama pod vakuumom te u otvorenim kadama. Njezina osnovna svojstva su:

certifikat UL (File OBOR2.E317427 i OBJS2.E317429)
prekatalizirana, sa stabilnošću u kadi preko 1 godine na maksimalno 25 °C.
jako visoka točka gorenja (preko 160 °C), mala opasnost od požara
nizak napon pare, idealan za impregnaciju po vakuumom
nizak viskozitet, s izvanrednim prodiranjem u namotaje
visoka moć vezivanja na visokim temperaturama;
dobra otpornost na vlagu i kemijske agense

TIPIČNA PRIMJENA

Statori Namotaji za velike brzine Transformatori
Rotori Trakcijski namotaji Hermetički motori

Smola DOLPHON CC-1105LV je jednokomponentna poliesterska smola, s 100 % čvrstog ostatka, niskog viskoziteta, praktično osmišljena za impregnaciju u otvorenoj kadi i na sustavima gdje nije moguće pregrijavanje dijelova. Njezina osnovna svojstva su:

 • certifikat UL (File OBOR2.E317427 i OBJS2.E317429)
 • certifikat UL za razrede 130, 155, 180 i 220 °C
 • prekatalizirana, sa stabilnošću u kadi preko 1 godine na maksimalno 25 °C.
 • jako visoka točka gorenja (preko 160 °C), mala opasnost od požara
 • nizak napon pare, idealan za impregnaciju po vakuumom
 • nizak viskozitet, s izvanrednim prodiranjem u namotaje
 • visoka moć vezivanja na visokim temperaturama;
 • dobra otpornost na vlagu i kemijske agense
 • otporan na freon, pogodan za uporabu na hermetički zatvorenim motorima.

TIPIČNA PRIMJENA

Statori Namotaji za velike brzine Transformatori
Rotori Trakcione namotaji Hermetički zatvoreni motori

DOLPHON CC-1105OPT je poliesterska smola s 100 % čvrstog ostatka posebno osmišljena za brzi ciklus impregnacije kap po kap za elektromotore (statori i namotaji).
Njezina osnovna svojstva su:

 • jednokomponentna smola, prekatalizirana;
 • certifikat UL (file OBOR2.E317427 i OBJS2.E317429)
 • visoka vezivna moć na visokim temperaturama;
 • ne sadrži stiren ili druge monomere koji imaju jake mirise;
 • slab viskozitet; izvrsno prodiranje u namotaje;
 • visoka točka gorenja (viša od 165 °C), mali rizik od požara

DOLPHON CC-1106 je specijalna dvokomponentna poliester smola s 100 % čvrstog ostatka, specijalno osmišljena za impregnaciju kap po kap namotaja za prenosivi alat, namotaje za frakcione motore HP i statore elektromotora.
Njezina osnovna svojstva su:

 • visoka točka gorenja (preko 160 °C);
 • jako niska razina isparenja u toku ciklusa obrade;
 • jako blag miris;
 • izvrsna vezivna moć pri visokim temperaturama;
 • brzo pečenje;
 • pripada izolacijskim sustavima koje je odobrilo UL za temperature 130-220 °C.

DOLPHON CC-1144 je jednokomponentna modificirana poliester smola koja je prikladna za impregnaciju pod vakuumom ili u otvorenoj kadi. Ovaj proizvod ima izvrsnu otpornost na kemijske agense i vlagu. Njezina izvrsna stabilnost u kadi omogućuje potapanje dijelova prethodno zagrijanih na temperaturu od 60 °C kako bi se poboljšala impregnacija i skratilo vrijeme obrade.
Njezina najvažnija svojstva su:

 • izvrsna otpornost na kemijske agense i vlagu.
 • dobra zaštita od hrđanja;
 • izvrsna električna svojstva;
 • izvrsna stabilnost u kadi. Nije potrebno potpuno hlađenje dijelova, koji se mogu potapati hladni (50-60 °C) kako bi se postigla
 • bolja impregnacija;
 • izvrstan površinski izgled dijelova;
 • dobra fleksibilnost;
 • visoka točka gorenja. smanjuje rizik od požara, niski troškovi osiguranja;
 • ne šteti životnoj sredini – niska emisija isparenja: ne sadrži otapala;
 • izvrstan za impregnaciju pod vakuumom i u otvorenoj kadi;
 • Certifikat UL za sustave za razrede 130,155,180,200 i 220 °C;
 • niska ekstrakcija freona: prikladan za impregnaciju hermetički zatvorenih motora.

DOLPHON CC-1144LV je jednokomponentna modificirana poliester smola koja je prikladna za impregnaciju pod vakuumom ili u otvorenoj kadi. Ovaj proizvod osigurava izvrsnu otpornost na kemijske agense i vlagu. Njezina izvrsna stabilnost u kadi omogućuje potapanje dijelova prethodno zagrijanih na temperaturu od 60 °C kako bi se poboljšala impregnacija i skratilo vrijeme obrade.
Njezina najvažnija svojstva su:

 • izvrsna otpornost na kemijske agense i vlagu.
 • dobra zaštita od hrđanja;
 • nizak viskozitet – izvrsna impregnacija (prikladna za impregnaciju u otvorenoj kadi);
 • izvrsna električna svojstva;
 • izvrsna stabilnost u kadi. Nije potrebno potpuno hlađenje dijelova, koji se mogu potapati hladni (50-60 °C) kako bi se postigla
 • bolja impregnacija;
 • izvrstan površinski izgled dijelova;
 • dobra fleksibilnost;
 • visoka točka gorenja. smanjuje rizik od požara, niski troškovi osiguranja;
 • ne šteti životnoj sredini – niska emisija isparenja: ne sadrži otapala;
 • izvrstan za impregnaciju pod vakuumom i u otvorenoj kadi;
 • Certifikat UL za sustave za razrede 130,155,180,200 i 220 °C;
 • niska ekstrakcija freona: prikladan za impregnaciju hermetički zatvorenih motora.

DOLPHON CC-1305/503-D je jednokomponentna poliester smola s 100 % čvrstog ostatka, izdržljiva i elastična, preporučuje se u slučajevima kada je potrebna dobra pokrivenost i zaštita pločica.

Osnovne osobine ove smole su:

 • nije zapaljiva – točka gorenja preko 140 °C;
 • jako mala isparenja;
 • dobra pokrivenost – izvrsna otpornost na vlagu i kemijske agense;
 • dugotrajna stabilnost u kadi;
 • niska razina ispuštanja mirisa u radnu sredinu;
 • otporna – fleksibilna čak i na velikim debljinama;
 • Certifikat UL za izolacijske sustave za klase 130, 155 i 180 °C;
 • nema otapala – bolje punjenje i bolja disperzija toplote;
 • visoka vezivna moć – smanjuje buku u transformatorima.

DOLPHON CC-1305/503-D je posebno osmišljen za impregnaciju pod vakuumom – vakuum pritisak statora, rotora, trakcijskih namotaja, preformiranih namotaja, namotaj s visokim pritiskom i transformatora.

Nizak viskozitet smole omogućuje joj uporabu čak i u otvorenoj kadi.