Homepage » Lakovi i smole » Oblaganje » Dvokomponentne polibutilenske smole za izradu kapsula

Dvokomponentne polibutilenske smole za izradu kapsula

Posebna ponuda grupe Von Roll/Dolph. u praksi jedna varijanta poliuretanskih smola s dodatnim prednostima kao što su fleksibilnost pri niskim temperaturama, visoka otpornost na vlažne sredine i povoljna cijena u odnosu na silikonske smole.

DOLPHON CB-1109 je fleksibilna smola koja se može koristiti kao zamjena za silikonske, uretanske i epoksidne smole. Zbog svojih električnih i fizičkih svojstava praktično je namijenjena za izradu kapsula, punjenje i oblaganje električnih uređaja gdje se zahtjeva fleksibilnost.

Osnovne svojstva DOLPHON CB-1109 su:

 • fleksibilnost
 • otpornost na termičke šokove, prelazi preko 30 ciklusa.
 • otporna na hidrolizu (100 °C i 95 % U.R.)
 • nizak prijenos vlažnog zraka.
 • Izvrsna električna svojstva, minimalne varijacije u cijelom rasponu temperature.
 • Mogućnost popravaka, dijelovi mogu biti skinuti i zamijenjeni.
 • Nizak stupanj povlačenja i nizak napon tijekom otvrdnjavanja, osjetljivi dijelovi nisu oštećeni.
 • Lako miješanje i izlivanje, mogućnost ručne ili automatske distribucije.
 • Otvrdnjavanje na sobnoj temperaturi, dobro očvrsnjava na debelim presjecima ili na tankim slojevima.
 • Nizak viskozitet, lako se raspoređuje oko dijelova.
 • Dobra svojstva prijanjanja, prijanja na veliki broj materijala koji se koriste na električnim i elektronskim uređajima.
 • izvrsna kemijska i abrazivna otpornost, otporan na otapala protiv masnoće.
 • Niža cijena u odnosu na silikonske smole.

DOLPHON CC-1120 je dvokomponentni spoj za punjenje, otvrdnjava na sobnoj temperaturi, niskog viskoziteta i lake primjene. Posebno se preporučuje za punjenje magneta, izradu kapsula transformatora i za sve vrste elektronskih uređaja.
Ovaj proizvod praktično ne izaziva napon i kompresiju na dijelovima čak ni pri niskim temperaturama, a da pri tom ostaje fleksibilan na temperaturama do -50 °C. DOLPHON CC-1120 se lako uklanja i popravlja. Njegova svjetla i prozirna boja jantara omogućuje prepoznavanje dijelova kroz tanke slojeve smole.

Osnovna svojstva DOLPHON CC-1120 su:

 • povoljan odnos mješavine.
 • Jednostavna mješavina.
 • Nizak viskozitet za jednostavno lijevanje.
 • Može se lijevati preko kvarca ili dopuna.
 • Dugačak pot-life – može se koristiti za impregnaciju i punjenje pod vakuumom.
 • Otvrdnjavanje na sobnoj temperaturi.
 • Jako nizak stupanj povlačenja.
 • Lako uklanjanje i popravci.
 • izvrsna električna svojstva (visoka otpornost na izolaciju, stalna niska dielektrika i nizak faktor gubitka) na niskim ili visokim  temperaturama.

DOLPHON CN-1130 je elastomerski spoj praktično namijenjen za punjenje i izradu kapsula električnih uređaja gdje je potrebna sposobnost samogašenja.
U skladu se je sa svojstvima samogašenja koja zahtjeva standard UL-94, V-0 (6 mm).
DOLPHON CN-1130 je zamjena silikonskim smolama za izradu kapsula na osjetljivim dijelovima uz prednost niže cijene i boljih električnih svojstava, zadržavajući svoju izvrsnu otpornost na kemijske agense. Ova smola električnim i elektronskim uređajima osigurava izvrsnu zaštitu čak i u agresivnim sredinama.

Osnovna svojstva DOLPHON CN-1130 su:

 • sposobnost samogašenja
 • u skladu sa standardom UL-94 V-0 (6mm)
 • jako fleksibilna
 • elastomer je zamjena za silikonske gume
 • izvrsna stabilnost pri hidrolizi
 • izvanredna otpornost na kemijske agense
 • minimalno povlačenje
 • jako nizak napon prilikom otvrdnjavanja
 • ne oštećuje delikatne dijelove
 • može se popraviti
 • izvrsna otpornost na termičke promjene