Homepage » Nowości i Case study » News » Miotti wybiera bezpieczeństwo: od dzisiaj w firmie jest dostępny defibrylator

Miotti wybiera bezpieczeństwo: od dzisiaj w firmie jest dostępny defibrylator

Urządzenie ratujące życie dla ochrony całego zespołu.

5% przypadków zawałów serca odnotowuje się w miejscach pracy.

W przeliczeniu na liczby ta wartość procentowa oznacza tygodniowo 70 pracowników dotkniętych zawałem serca na stanowisku pracy.

Obecnie obowiązująca norma dotycząca bezpieczeństwa w miejscu pracy (we Włoszech – Ustawa 81/08) nie przewiduje wyposażania zakładów w półautomatyczne defibrylatory, ale firma Miotti zgodnie ze swoją filozofią postanowiła dbać o swoich pracowników i sprowadziła do zakładu własne urządzenie do ratowania życia.

„Mocno wierzymy, że najcenniejszym dobrem naszej firmy są pracownicy, a nie przedmioty” – Antonio Rodeghiero, właściciel

Dlatego też, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników i w razie potrzeby zapewnić im natychmiastową reakcję, wyposażyliśmy zakład w automatyczny defibrylator, mając szczerą nadzieję, że nigdy nie będzie konieczne jego używanie.

Ponadto wszystkich naszych pracowników będziemy uczyć, jak postępować w przypadkach wymagających wykonania masażu serca i sztucznego oddychania czy użycia defibrylatora, starając się zapewnić większe bezpieczeństwo w firmie i poza nią.

Każdego dnia nasi pracownicy wkładają w swoją pracę wiele entuzjazmu i zaangażowania, świadomi, że nie ma sukcesu pojedynczej osoby bez sukcesu całego zespołu.

Od dzisiaj Miotti jest nie tylko synonimem gwarancji, współpracy i entuzjazmu, ale także i bezpieczeństwa.